Missie

Onze doelstelling:

  • Het bakkerijberoep promoten bij jongeren.

  • Jongeren voorbereiden en begeleiden om deel te nemen aan internationale vakwedstrijden.

  • Spreekbeurten en demonstraties geven over het beroep.

  • Advies en bijstand verlenen via het forum op www.aspirantbaker.be

 

Belgian Championship Aspirant Baker

  • De vzw Aspirant Baker organiseert om de 2 jaar het “Belgian Championship Aspirant Baker”.

  • Dit is het officiéle Belgisch kampioenschap voor jongeren van 16 tot en met 21 jaar die les volgen in een bakkerijschool of werkzaam zijn in de bakkerijsector.

  • De finale 2009 zal plaats vinden in het najaar van 2009. (datum en plaats volgen later)

  • De finalisten maken kans op een selectie voor het Europees kampioenschap voor jongeren en “Mondial du Pain” in Lyon.

  • De préselecties voor 2009 vinden plaats in april 2009 (voorlopig 14 en 15/04/09).

Kalender